Joel Tenenbaum, de student die door de RIAA wegens filesharing aangeklaagd was, is door een jury veroordeeld tot het betalen van 22.500 dollar per nummer. Hij was aangeklaagd voor in totaal 30 nummers, zodat hij 675.000 dollar moet betalen.

Tenenbaum werd al in 2004 door de RIAA aangeklaagd, en de organisatie stelde toen voor om de zaak voor 3500 dollar te schikken. Dat vond Tenenbaum te veel; hij bood 500 dollar. Daar nam de RIAA weer geen genoegen mee en de zaak kwam voor de rechter. Tenenbaum werd verdedigd door Harvard-professor Charles Nesson. Die wilde dat het proces via internet zou worden uitgezonden, maar dat verzoek werd afgewezen. Verder stelde Nesson dat filesharing onder 'fair use' viel, maar ook die stellingname werd door de rechtbank verworpen.

Bij de zitting van afgelopen week bleek de RIAA een sterke zaak te hebben. Bewijs van MediaSentry toonde aan dat Tenenbaum op 10 augustus 2004 meer dan 800 nummers aanbood; hij werd overigens maar voor 30 aangeklaagd. Al in 1999 was Tenenbaum begonnen met filesharing, met programma's als Napster, Kazaa, AudioGalaxy en iMesh. Hij bleef hiermee doorgaan na een waarschuwingsbrief van de advocaat van de platenmaatschappijen in 2005 en zelfs nadat hij in 2007 was aangeklaagd.

Toen Tenenbaum zelf moest getuigen, kon hij niet anders doen dan het allemaal toegeven, inclusief het feit dat hij zelf in verscheidene verklaringen had gelogen. Rechter Nancy Gertner vond zijn schuld dusdanig vaststaan dat ze bepaalde dat jury hier niet meer over hoefde te beslissen, maar alleen nog over de hoogte van de schadevergoeding. Na een beraad van drie uur besloot de jury uiteindelijk vrijdag om een bedrag van 22.500 dollar per nummer toe te kennen. Vermenigvuldigd met het aantal van dertig nummers kwam de totale boete daarmee uit op 675.000 dollar.

De rechter besloot wel dat ze na het proces nog een procedure zal starten om te bepalen of de hoogte van de schadevergoeding in strijd is met de Amerikaanse grondwet. Daar had Tenenbaum al tijdens het proces om gevraagd, maar rechter Gertner wilde daarmee wachten tot er een bedrag op tafel lag, zo meldt Ars Technica. Tenenbaum heeft al verklaard het bedrag nooit te kunnen betalen en zijn faillissement te moeten aanvragen als de veroordeling in stand blijft.