Gedragscode Help & Ondersteuning > Voorwaarden

laatste revisie: 6 april 2009

ifeel is een sociale voorziening waarmee een virtueel netwerk wordt opgebouwd van vrienden, familie en kennissen. Je kunt ifeel gebruiken om contact te houden met je vrienden en kennissen, en om nieuwe vrienden te vinden op basis van gedeelde interesses.
Wij willen dat op ifeel de rechten en gevoelens van anderen gerespecteerd worden, met inbegrip van de intellectuele eigendomsrechten van derden. Daarom hebben wij enkele regels vastgesteld voor het gebruik van ifeel en voor het plaatsen van berichten, fotos, video's en andere content op de site van ifeel. Deze regels zijn opgenomen in onze Algemene voorwaarden en in deze Gedragscode.

Door gebruik te maken van ifeel, ga je akkoord met de Gedragcode en de andere regels die zijn vastgesteld in de Algemene voorwaarden. Het niet in acht nemen van de Gedragscode en Algemene voorwaarden kan aanleiding geven tot onder andere afsluiting van je account en de verwijdering van de door jou geplaatste content op ifeel, met of zonder kennisgeving, naar eigen goeddunken van ifeel.

Bekijk onze Algemene voorwaarden voor meer informatie over de regels en andere rechten en middelen van ifeel.

Ongepaste inhoud

Je hebt natuurlijk het recht om jezelf uit te drukken en je mening vrij te uiten. Toch moeten we grenzen stellen aan de inhoud die geplaatst wordt op de site. Het is niet toegestaan om:

 • content te plaatsen die obscene, pornografische of uitgesproken seksuele inhoud bevat
 • content te plaatsen die beelden van zinloos geweld bevat
 • uitspraken te doen waardoor iemand zich geïntimideerd, gekwetst of bedreigd kan voelen
 • uitspraken te doen die kleinerend, vernederend, kwaadwillend, denigrerend, beledigend, aanstootgevend of weerzinwekkend zijn

Inhoud van derden

ifeel staat het uploaden en delen van gebruikersgegenereerde content toe, zoals foto's die je met je camera, webcam of GSM hebt gemaakt. Dit betekent dat je originele foto's en filmpjes van persoonlijke aard mag plaatsen die: (i) van jou of je vrienden zijn (ii) door je vrienden zijn genomen of (iii) originele kunstwerken of animaties zijn die door jou of je vrienden zijn gemaakt. ifeel is niet de plaats of het forum waar je juridisch erkende zaken, zoals de laatste aflevering van een populair televisieprogramma of je favoriete muziek of video plaatst! Bovendien verwachten wij van onze gebruikers dat ze de auteursrechten en andere intellectuele eigendommen en rechten van anderen respecteren. Daarom zijn de volgende zaken niet toegestaan als je gebruik maakt van ifeel:

 • foto's, video's of andere content te uploaden of te delen, behalve originele werken die door jou of een andere gebruiker zijn gemaakt
 • inhoud publiceren of delen die auteursrechten, handelsmerken of andere rechten van derden schendt

Illegaal gedrag of schadelijke content

Hoewel we als online dienstverlener niet verantwoordelijk gehouden kunnen worden voor het gedrag van onze gebruikers, willen we dat ifeel een veilige plaats is op internet. Daarom zijn de volgende zaken niet toegestaan als je gebruikmaakt van ifeel:

 • handelingen uitvoeren die in strijd zijn met de lokale wetgeving of inhoud plaatsen die strafbare handelingen aanmoedigt of daartoe instructies geeft
 • jezelf voor te doen als een andere persoon of entiteit en jezelf, je leeftijd of je affiliatie met andere personen of entiteiten verkeerd voor te stellen
 • ifeel op een ongevraagde of niet-toegestane manier te gebruiken voor het verspreiden van advertenties, verzoeken, promotiemateriaal, "junk mail", "spam", "kettingbrieven", "piramidespelen" of eender welke andere vorm van aanvragen
 • het uploaden, plaatsen, verzenden, delen, opslaan of anderszins openbaarmaken van privégegevens van derden, met inbegrip van adressen, telefoonnummers, e-mailadressen, sofinummers en creditcardnummers
 • personen om wachtwoorden of privégegevens vragen, waaronder personen jonger dan 18 jaar
 • materiaal plaatsen dat software, virussen of andere computercodes, bestanden of programma's bevat die de functionaliteit van andere computers, software of hardware of telecommunicatie-uitrusting onderbreekt, vernietigt of beperkt
 • meer dan één account te registreren of gebruik te maken of proberen gebruik te maken van een account, service of systeem van iemand anders zonder toestemming
 • iemand te achtervolgen of stalken

Voor alle bovenstaande punten geldt dat het beoordelen van de content hierop wordt uitgevoerd door de beheerders van ifeel. Content die deze voorwaarden overtreedt kan per direct en zonder waarschuwing door beheerders worden verwijderd. Beslissingen van de beheerders kunnen niet worden aangevochten.

De inhoud van deze Gedragscode kan op elk moment en naar eigen goeddunken door ifeel worden gewijzigd.